Make your own free website on Tripod.com

символи

32.5 / 22.5 см
смесена техника
97.65 KB

икона

22.5 / 32.5 см
смесена техника
62.63 KB

спасение

32.5 / 22.5 см
смесена техника
93.73 KB

грешна посока

32.5 / 22.5 см
смесена техника
90.09 KB

лъжа

32.5 / 22.5 см
смесена техника
63.98 KB

йон с риба

22.5 / 33 см
смесена техника
52.41 KB

предходна

главна старница

следваща