Make your own free website on Tripod.comВместо представяне - приказка

Някога имало взрив. От него следвало хаос и прах..
И тогава от Нищото се появили Земята и планетите. И Слънцето, за да дава живот на Земята. Създаден е и Човекът - венецът на Творението. За да внася смут в иначе спокойния свят. Поддържал Хаоса и родил стилове в мисълта , наречени Изкуство...


П.П.: Творете и бъдете венец на творението, но не трънен