Make your own free website on Tripod.com

части от цялото

39 / 30 см
смесена техника
100.73 KB

симфония от нищо

34.5 / 41 см
смесена техника
69.45 KB

победа

23 / 33 см
смесена техника
78.33 KB

 

пещерни рисунки

32.5 / 22.5 см
смесена техника
87.48 KB

 

предходна

главна старница