Make your own free website on Tripod.com

откъм темпераментната страна

81 / 65 см
масло
161 KB

третата сянка

35 / 38 см
смесена техника
134.6 KB

риба на дърво

40 / 51 см
смесена техника
120 KB

Голгота

55.5 / 35.5 см
смесена техника
194.6 KB

добре ли е?

28.5 / 34.5 см
смесена техника
130 KB

сива материя

35 / 40 см
смесена техника
111 KB

предходна

главна старница

следваща