Make your own free website on Tripod.com

никога вече

73 / 60 см
масло
173 KB

примка

81 / 100 см
масло
145 KB

подялба

32 / 28.5 см
масло
174 KB

нощта е жива

41 / 50.5 см
смесена техника
134 KB

удавените три луни

72 / 50.5 см
смесена техника
172 KB

остатък от мисъл

73 / 92 см
масло
157 KB

предходна

главна старница

следваща