Make your own free website on Tripod.com

изпий луната

65 / 81 см
масло
147 KB

учещи животни

81 / 65 см
масло
169 KB

кажи ми за разбитото

81 / 65 см
масло
180 KB

щастлива сутрин

73 / 92 см
масло
140 KB

2 светици + бик

100 / 81 см
масло
300 KB

детски рай

81 / 65 см
масло
190 KB

предходна

главна старница

следваща